Subsidie

Om het MKB te stimuleren gebruik te maken van deze nieuwe verzekeringsoplossing stelt de overheid een financiële 
tegemoetkoming beschikbaar
Bekijk direct wat dit voor u kan betekenen.

 

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering dekt de financiële gevolgen van verzuim en bestaat tevens uit een arbodienstverleningspakket. Dat betekent dat uw taken rondom verzuim zullen worden overgedragen aan derden. Hierdoor kunt voortaan beter voldoen aan uw verplichtingen en komt u niet langer voor onvoorziene kosten te staan. Zo voert een casemanager bijvoorbeeld de regie over de re-integratie van uw werknemer en vergoedt de verzekeraar de re-integratiekosten.

 Offerte aanvragen


Voor wie is het?

De verzekering geldt voor kleine en middenkleine bedrijven. Iedere verzekeraar bepaalt zijn eigen voorwaarden. Wilt u weten of u voor deze verzekering in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.


Wat is er gedekt?

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering kent verschillende dekkingen. Deze dekkingen dragen effectief bij aan het verkorten van het ziekteverzuim van de werknemer. De verzekering is daarmee poortwachterproof en voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Met deze verzekering wordt u voor, tijdens en na verzuim volledig ontzorgd.

 
De verzekering kent minimaal de volgende dekkingen:

  • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting van de werkgever aan de zieke werknemer is afgedekt;
  • Interventiekosten en eventuele loonsanctie zijn meeverzekerd;
  • Ondersteuning door casemanager die de regie voert over de re-integratie van uw werknemer;
  • Samenwerking met gecertificeerde professionals;
  • Premieverhogingen door schade-uitkeringen zijn gedurende uw contractperiode gelimiteerd;
  • Beschikking over tools om een zieke werknemer inzicht te geven in de financiële gevolgen van langdurig verzuim en/of arbeidsongeschiktheid en hen hier bewust van te maken.

Eigen risico

Bij deze verzekering geldt een eigen risico per ziektegeval, waarbij het minimum eigen risico 10 werkdagen is. U kunt bij het afsluiten van de verzekering kiezen uit diverse eigen risicoperioden. Als u een zieke werknemer heeft en het ziektegeval langer duurt dan het eigen risico, dan ontvangt u iedere maand een uitkering.

 

Jouert  Salhi
  • Jouert Salhi
    desk accountmanager
Live chat