Veelgestelde vragen - MKB Verzuim Ontzorgverzekering

Arbo

Hier vindt u de meest gestelde vragen rondom de Arbowet

Wat doet een arbodienstverlener?

Een arbodienstverlener ondersteunt de werkgever bij het re-integreren van de werknemer. U bent als werkgever verplicht allerlei acties te ondernemen.…

Een arbodienstverlener ondersteunt de werkgever bij het re-integreren van de werknemer. U bent als werkgever verplicht allerlei acties te ondernemen. De arbodienst weet welke acties dit zijn en ondersteunt hierin. Voor de overheid is het terugdringen van het verzuim ook van groot belang. Daarom is in de Arbowet vastgelegd dat elke werkgever verplicht een contract moet hebben bij een arbodienst en bedrijfsarts.

Lees meer in dit artikel: Bent u wettelijk verplicht een contract af te sluiten bij een arbodienstverlener?

Mag ik zelf de arbodienstverlener kiezen?

Nee. Elke verzekeraar bepaalt met welke arbodienst hij samenwerkt. Voor de MKB Verzuim Ontzorgverzekering zal er met een beperkt aantal…

Nee. Elke verzekeraar bepaalt met welke arbodienst hij samenwerkt. Voor de MKB Verzuim Ontzorgverzekering zal er met een beperkt aantal arbodiensten worden samengewerkt en bent u verplicht deze arbodienst te kiezen als u deze verzekering wenst af te sluiten.

Hoeveel loon moet ik tijdens ziekte van de werknemer doorbetalen?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht het loon van de werknemer maximaal twee jaar voor 70% door te betalen. Daarbij wordt het…

Werkgevers zijn wettelijk verplicht het loon van de werknemer maximaal twee jaar voor 70% door te betalen. Daarbij wordt het loon gemaximeerd op het maximum dagloon. In veel cao's en individuele arbeidsovereenkomsten is echter afgesproken om hiervan af te wijken en een hogere doorbetaling te hanteren. Er dient dus goed beoordeeld te worden welke loondoorbetalingsverplichting er bij uw bedrijf van toepassing is. Wij helpen u hier graag verder mee.

Ben ik verplicht de MKB Verzuim Ontzorgverzekering af te sluiten?

Nee. Er is geen verplichting om deze verzekering af te sluiten. U kunt ervoor kiezen om deze verzekering af te…

Nee. Er is geen verplichting om deze verzekering af te sluiten. U kunt ervoor kiezen om deze verzekering af te sluiten, maar er ook voor kiezen om de traditionele verzuimverzekering te nemen of helemaal géén verzekering. Bij de MKB Verzuim Ontzorgverzekering ontvangt u ook een dienstverlening op het gebied van de re-integratie van uw werknemer. Alle mogelijke kosten, zoals interventiekosten en eventuele loonsanctie, zijn opgenomen in de verzekering. De traditionele verzuimverzekering biedt alleen een financiële dekking.

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie is een boete die door het UWV wordt opgelegd wanneer zij vinden dat het re-integratiedossier niet goed op…

Een loonsanctie is een boete die door het UWV wordt opgelegd wanneer zij vinden dat het re-integratiedossier niet goed op orde is. De werkgever en werknemer zijn verplicht stappen te ondernemen om de werknemer te laten re-integreren. Als de werknemer twee jaar ziek blijft, beoordeelt het UWV het re-integratiedossier. Als zij van mening zijn dat niet alle stappen correct zijn uitgevoerd, leggen zij een loonsanctie op. Dit betekent dat de werknemer het salaris nog (maximaal) een extra jaar moet doorbetalen. De werknemer gaat in die periode niet in de WIA. De werkgever krijgt de mogelijkheid om het re-integratiedossier te repareren. Als dit lukt, stopt de loonsanctie.

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

In de Wet verbetering poortwachter staan regels opgenomen waaraan de werkgever en werknemer moeten voldoen indien een werknemer (langdurig) ziek…

In de Wet verbetering poortwachter staan regels opgenomen waaraan de werkgever en werknemer moeten voldoen indien een werknemer (langdurig) ziek is. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. In het kort kent de Wet verbetering poortwachter de volgende verplichtingen:

  • Ziekmelding moet binnen één week bij de arbodienst of bedrijfsarts worden gedaan. Echter kan de verzeraar een andere eis stellen;
  • In week 6 moet er een probleemanalyse gemaakt worden;
  • In week 8 moet er een plan van aanpak gemaakt worden;
  • Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken;
  • In week 42 moet er een melding aan het UWV worden gedaan;
  • Tussen week 46 en 52 moet er een eerstejaarsevaluatie gedaan worden;
  • In week 91 moet de WIA-aanvraag worden gedaan.

Lees meer in dit artikel: De Wet verbetering poortwachter

Live chat