Offerte

Wilt u weten wat de MKB VoV voor u kan betekenen?
Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte op, wij zullen u een passend en scherp aanbod doen. 


 

Iedere werkgever, groot of klein, heeft te maken met zieke werknemers. Zodra er sprake is van verzuim hebben alle werkgevers dezelfde rechten, plichten en kosten. Voor kleinere organisaties is verzuim extra vervelend, aangezien zij over minder capaciteiten beschikken om verzuim op te vangen en werknemers op een juiste manier te laten re-integreren. Een disbalans. Met de Verzuim Ontzorgverzekering wil de overheid de balans meer in evenwicht brengen: een verzuimverzekering inclusief een verzuimdienstverlening voor het MKB.

Extra dienstverlening

Naast een dekking van financiële risico’s heeft de werkgever ook recht op ondersteuning van derden bij verplichtingen en taken rondom de loondoorbetaling bij ziekte. Volgt de werkgever de adviezen van de verzekeraar en/of bedrijfsarts, maar komt er toch een loonsanctie, dan hoeft de werkgever deze niet te betalen. Het doel van de extra dienstverlening is het verkorten en terugdringen van verzuim, maar bedrijven ook te wijzen op de noodzaak van een goed arbo- en verzuimbeleid. Uiteindelijk is dit in het belang van zowel de werkgever als werknemer. 

Financiële tegemoetkoming

Om het MKB te overtuigen van deze verzekering en de verzekeringspremie betaalbaar te maken, stelt de overheid een financiële tegemoetkoming beschikbaar. De exacte hoogte van deze uitkering is nog niet bekend. Er zal een bedrag van €450 miljoen beschikbaar gesteld worden. Dit bedrag zal verdeeld worden over alle kleine en middenkleine bedrijven in Nederland. Zij ontvangen deze tegemoetkoming door middel van een korting op de premieheffing. De korting is een vast bedrag en wordt niet uitgekeerd op basis van een percentage. De inschatting is dat het bedrag uitkomt op ca. €1.100,- per jaar per werkgever.

Wilt u hiervan profiteren? Vraag dan een offerte aan, deze is geheel vrijblijvend.

 

 

Jouert  Salhi
  • Jouert Salhi
    desk accountmanager
Live chat