Verzuim en ziekteverzuim worden vaak inhoudelijk als hetzelfde gezien, terwijl verzuim niet per se altijd te maken heeft met ziekte. Verzuim betekent het nalaten van werk door enige reden. Van ziekteverzuim spreekt men wanneer er sprake is van het verzuimen van werk door ziekte, bijvoorbeeld griep etc.

Echter kunnen andere redenen, zoals psychische klachten of privéomstandigheden, ook een rol spelen om je ziek te melden.

Wanneer een werknemer zich ziekmeldt, is het belangrijk om als werkgever inzicht te hebben in de reden van verzuim. Als een werknemer zich ziekmeldt, maar niet ziek is, maar bijvoorbeeld lijdt aan psychische of fysieke klachten, is er sprake van het oneigenlijk gebruik van ziekteverzuim. In dat geval dient de oorzaak achterhaald te worden en is ziekteverlof niet (altijd) de juiste oplossing.

Kort verzuim

In veel gevallen is er sprake van een kort verzuim. Het probleem lost zich normaal gesproken vanzelf op en er is geen nadere analyse of re-integratietraject nodig. Wanneer een werknemer zich regelmatig voor een korte periode ziekmeldt, dan is het goed om met elkaar in gesprek te gaan hierover. Frequent kort verzuim leidt vaak tot langdurig verzuim. Het is belangrijk om uw werknemers goed te kennen, te weten wat er bij hen speelt en hen te helpen waar nodig. Een goed arbobeleid zorgt niet alleen voor het verkorten van de verzuimperiode, maar ook voor het terugdringen van verzuim. 

Lang verzuim

Van langdurig verzuim is er sprake als de werknemer voor zes weken of langer uitvalt. De werknemer gaat met de bedrijfsarts in gesprek om de situatie te bespreken. De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse en geeft de werknemer advies. Aan de hand van dit advies kunnen de werkgever en werknemer gezamenlijk afspraken maken over de werkzaamheden, werktijden etc. Dit legt u vast in een plan van aanpak; hierin staat precies vastgelegd hoe de re-integratie ingevuld zal worden.

Verzuim blijft een complex probleem en vervelend voor zowel de werknemer als werkgever. Of er nu sprake is van verzuim of (nog) niet, het is belangrijk om beiden open te zijn naar elkaar en altijd gezamenlijk te streven naar hetzelfde doel.

Wilt u ondersteuning bij het re-integratietraject van uw werknemer en verzuim financieel dekken? Vraag dan een offerte op van de MKB Verzuim Ontzorgverzekering, deze is geheel vrijblijvend.

 

 

Jouert  Salhi
  • Jouert Salhi
    desk accountmanager
Live chat