Als werkgever kent u uw organisatie en weet u waarom uw personeel uitvalt. Echter hoopt u op zo min mogelijk verzuim, want dat kan (financieel) nadelige gevolgen hebben voor uw organisatie. Verzuim is helaas niet te voorkomen, maar u kunt wel actie ondernemen om uw verzuim te verlagen en de verzuimperiode te verkorten.

Dit kan alleen door tijdig de juiste stappen te ondernemen. Hieronder vindt u vijf tips die u kunnen helpen bij het effectief managen van uw verzuim.

1. Opstellen verzuimprotocol

Het verzuimprotocol zorgt ervoor dat u uw verzuimbeleid inzichtelijk kunt maken en weet wanneer en hoe u moet handelen. Het klinkt eenvoudig en logisch, maar in de praktijk blijkt dat bedrijven vaak geen verzuimprotocol hebben. In het protocol staan alle stappen opgenomen die u als werkgever moet volgen bij een ziekmelding. Naast het feit dat het protocol een leidraad vormt voor de organisatie en uw verplichtingen vermeldt, vertelt het ook uw rechten als werkgever.

Wel dient uw protocol te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. In deze wet staan regels opgesteld voor de werkgever. Regels klinkt regatief, het helpt werkgevers immers de terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces te versnellen. En dat op een juridisch correcte & ethische manier.

2. Sluit minimaal een basiscontract af

Sinds 1 januari 2019 bent u verplicht minimaal een basiscontract afgesloten te hebben bij een arbodienst. Dit contract bestaat uit een aantal minimumeisen, het contract is uiteraard verder naar wens uit te breiden. Daarnaast kunt u kiezen uit twee verschillende soorten regelingen bij het basiscontract. Hier kunt u meer lezen over de verschillen tussen de contracten en type regelingen. In uw verzuimbeleid moet u vermelden hoe uw basiscontract geregeld is en waar men deze informatie intern kan vinden bijvoorbeeld.

3. Zorg voor een goede samenwerking met de bedrijfsarts

Dit onderdeel is erg belangrijk. Uw medewerkers hebben recht op een open spreekuur met een bedrijfsarts. Als werknemer moet u ze hierop wijzen. Daarnaast dient de bedrijfsarts een vrije toegang te hebben tot de werkvloer. Op deze manier heeft de bedrijfsarts een reëel inzicht in de organisatie en kan hij uw medewerkers het beste begeleiden tijdens verzuim.

4. Stel een preventiemedewerker aan binnen uw bedrijf

Binnen uw bedrijf dient er verplicht een preventiemedewerker aanwezig te zijn. Deze medewerker houdt zich bezig met het voorkomen van ongevallen en verzuim. Deze rol is erg belangrijk en noodzakelijk om verzuim effectief te managen. Deze functie wordt meestal bekleed door iemand die al een andere functie heeft, bijvoorbeeld een directie-assistente of HR-manager. Help je bedrijf gezond te maken/blijven en begin bij preventie.

5. Verdiep u in verzuim, alleen dan is het te beheren en/of beperken

Om een goed arbo- en verzuimbeleid te hanteren, is het belangrijk om over voldoende kennis en kunde te beschikken. Houd deze up-to-date middels verzuimtrainingen. Deze trainingen geven vaak effectieve handvaten mee om verzuim te beheersen en verminderen.

Heeft u een goed verzuim- en arbobeleid, maar wilt u er zeker van zijn dat u financieel zo min mogelijk risico's loopt? Vraag dan een offerte op van de MKB Verzuim Ontzorgverzekering, deze is geheel vrijblijvend.  

 

 
Jouert  Salhi
  • Jouert Salhi
    desk accountmanager
Live chat