Een werkgever is verantwoordelijk voor zijn werknemers en arbeidsomstandigheden. De arbeidsomstandigheden kunnen een belangrijke rol spelen in het ziekteverzuim van de werknemer. Als werkgever is het dan ook belangrijk om uw arbo- en verzuimbeleid goed op orde te hebben.

Verplicht afsluiten basiscontract

Een arbodienstverlener adviseert werkgever en werknemer over de arbeidsomstandigheden en biedt tevens ondersteuning op het gebied van ziekteverzuim. De Arbowet stelt sinds januari 2019 minimumeisen aan het arbo- en verzuimbeleid van een organisatie. Zo heeft de werkgever zorgplicht en is hij wettelijk verplicht een overeenkomst af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. In het basiscontract staan werkafspraken, rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Mocht u een uitgebreider contract willen, dan sluit u een basispluscontract af. Bij het aangaan van een arbo-overeenkomst kunt u kiezen uit twee verschillende soorten regeligen: de vangnetregeling of een maatwerkregeling.

Vangnetregeling

De werkgever brengt zijn arbozaken onder bij een gecertificeerde arbodienst. De arbodienst zal kerndeskundigen inzetten om de werkgever te ondersteunen bij het uitvoeren van taken die behoren bij het naleven van de Arbowet. De regie over de arbotaken ligt dan bij de arbodienst, in tegenstelling tot de maatwerkregeling. Let op: de werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract en de vangnetregeling. Mocht u inhoudelijk niet voldoen aan de eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie SZW handhavend optreden.

Maatwerkregeling

Bij een maatwerkregeling houdt de werkgever zelf de regie over de arbotaken. De werkgever contracteert zelf diensten of deskundigen ter ondersteuning. Zo dient de werkgever ten minste één bedrijfsarts in te schakelen die de wettelijke arbotaken uitvoert.

Wel moet de werkgever voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden:

  • De mogelijkheden van een maatwerkregeling moeten vastgelegd zijn in de cao;
  • De belangen bij een maatwerkregeling moeten overeenstemmen met die van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Bedrijven zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen geen gebruik maken van een maatwerkregeling, tenzij dit anders staat vermeld in de cao. Anders geldt automatisch de vangnetregeling.

Wilt u advies bij het afsluiten van een arbocontract? Ook daar kunnen wij u bij helpen.


Contact opnemen

Jouert  Salhi
  • Jouert Salhi
    desk accountmanager
Live chat